...ČTĚTE...

" ČTĚTE...protože...

...může jít o rozdíl mezi životem a smrtí...

Každá buňka potřebuje kyslík, výživu a volné detoxikační cesty pro odvod metabolického odpadu.
Jinak nejprve nepodá výkon, zeslábne, poškodí se, případně zmutuje a nakonec odumře.
Stejný osud čeká i takto přetíženou tkáňovou strukturu, orgán, v mezní situaci i celý organismus.

...mezi obdivem a odmítnutím, krásou a ekzémem...
...početím a neplodností, erekcí a impotencí...
infarktem, mozkovou příhodou a pružnými cévami
 bujícím nádorem a harmonickou, výkonnou tkání
...hnisající ránou a zaceleným bércovým vředem...
...infekčním onemocněním a odolnou imunitou...
...Alzheimerovou chorobou a brilantní pamětí...
neurodegenerativními onemocněními a fyziologií
...bolestí a radostí ze života, prohrou a vítězstvím...
zácpou, hemeroidy, křečovými žilami a fyziologií
Jde o ucpané nepružné cévy a dokonalý kardiovaskulární systém. Jde o obnovení cirkulace tělních tekutin, zejména krve
až do mikrokapilární úrovně.
Jde o schopnost zásobit a detoxikovat
každou buňku.
Jde o jednoduchou, fyziologickou, v praxi ale často patologickou věc, ovlivňující téměř 100% diagnóz.
Jde o schopnost, či neschopnost tvořit Nitric Oxide

V roce 1998 byly uděleny 3 Nobelovy ceny za fyziologii, medicínu a lékařství v souvislosti s Nitric Oxide.
Nitric Oxide zachraňuje život, přináší zdraví, kondici i krásu. Tělo si jej tvoří samo... pokud může...

Je šokující, že většina lékařů, s nimiž jsem na téma NO hovořil, vůbec netušila, o čem je řeč !!!

Připadal jsem si jako v rozhovoru s pracovníkem, který řídí chod atomového reaktoru z řídícího pracoviště atomové elektrárny a nemá potuchy o tom, jak věci fungují, neví kdo je Albert Einstein, neví kdy,
zda li vůbec, proč a za co panu Einsteinovi byla udělena Nobelova cena.
Natož aby chápal, jak funguje štěpná reakce a co svou neznalostí riskuje, koho všeho ohrožuje,
když mačká jen jakási tlačítka - recepty, které podle situace používá - předepisuje.

Strašidelná situace mnou zjišťované neznalosti, kdy ani lékaři, studenti a pracovníci v medicíně nevnímají principy, za něž v jejich oboru byly uděleny tři Nobelovy ceny je zdánlivě neviditelná.
Pravda, situace není tak markantní jako případná katastrofa v atomové elektrárně.
Ve skutečnosti dopady pro život a zdraví lidské populace, vyplývající z těchto nepochopitelných neznalostí jsou téměř obdobné. Zbytečně umírají lidé a je zbytečně poškozováno jejich zdraví.
Nedělejte si iluze, ve zbytečném ohrožení života a zdraví se takto nalézáme všichni -  každý.
Prosím vzdělávejte své ošetřující lékaře.


"Ami-NO.com+C"

       IMUNO: Bodyguard, QuattroNobel, Metuzalem, NOClassic

Konstruováno ve snaze o ochranu, opravu, výživu, reprodukci, dlouhověkost
 a podporu buněčné, vrozené i specifické imunity tkání a organismu


Dva produktové směry nové kategorie doplňků stravy "Luxury Nutrition Exclusive for you"
Ami-NO.com+C a pravděpodobně nejvyspělejší produktový směr v segmentu trhu IMUNO


 Buňky každého z nás jsou pod neustálým tlakem patogenů a oxidačního stresu.
Je nezbytné je bránit, opravovat a prodlužovat jim život.
Na kvalitě a délce života buněk je závislá kvalita a délka celého našeho života. 


"...může jít o rozdíl mezi životem a smrtí..."
Váš život, jeho kvalita, kvalita zdraví, výkonnosti, jsou přímo úměrné preventivní péči.
Často jde o rozdíl mezi odmítnutím a přitažlivou krásou, prohrou a vítězstvím,
úspěchem a krachem... zdravím a nemocí, v mezní situaci o rozdíl mezi 
životem a smrtí. 

Kdo není v kondici - není zdráv... nemůže vítězit, být krásn(ý)á, nemůže vést plnohodnotný život...
                                                     Kdo není v kondici nemůže mít úspěch...


Plánovaná maloobchodní cena Ami-NO.com+C je 154,- EUR tedy 4.000,-Kč.

Současná zaváděcí cena je 109,- EUR/2.834,-Kč/ks 

Staňte se naším partnerem a ptejte se na množstevní slevy. 

Bez fyziologické koncentrace Nitric Oxide
se tělo dostane
do patologického stavu
a zkolabuje. 

*Bez NO nemůže být v pořádku tělo, psychika, mysl
  ani jejich funkčnost.
*Nelze podat, natož zvýšit výkon.
*Nelze se uzdravit ani navodit fyziologické procesy.
*Nelze mít tolik potřebnou imunitu, odolnost proti patogenům.
*NO je po kyslíku druhou nejdůležitější plynou molekulou
 v našem organismu.
*Bez NO nelze efektivně dopravit výživu, kyslík
 ani účinnou léčebnou látku v organismu na místo určení.
*Nedostatek NO v organismu je příčinou nedostatečné   mikrocirkulace tělních tekutin, zejména krve.
*Prvotní příčinou, pokud nejde o úraz a podobně, veškerých   onemocnění je nedostatečná cirkulace tělních tekutin
 a plynů.
 Po úrazu je nutná okamžitá obnova těchto cirkulací.
*NO je neurotransmiter, bez jeho přítomnosti selhává veškerá   fyziologie, dostáváme se do patologických stavů a procesů.   Proto býváme unavení, vyčerpaní nevýkonní, nemocní,
 proto lidé kolabují nebo dokonce v mezních stavech
 zbytečně umírají.
To co nás dostane do kondice je naše tělo samo o sobě.
Je nutno tělu, pokud možno  preventivně, vytvořit podmínky
a dodat správnou výživu (...nikdy není pozdě začít, v akutních případech může být situace zbytečně komplikovaná).
Tělo si samo vytvoří potřebnou koncentraci NO.

IMUNO je speciálně konstruováno ve snaze o prevenci
před důsledky napadení infekcí SARS CoV-2. Samozřejmě je užitečné i při riziku dalších infekcí.

IMUNO

IMUNO 80,- EUR nebo 2.080,-Kč/ks

Ami-NO.com+C 109,- EUR nebo 2.834,-Kč/ks

Za objev století byly uděleny tři Nobelovy ceny.
Byl objeven skutečný zachránce života
Nitric Oxide - oxid dusnatý - NO.

IMUNO je schopno plnit vše, co se očekává od Ami-NO.com+C.
Je ale speciálně navrženo pro podporu imunity, zejména
v obdobích zvýšených zátěží organismu, například virových.


Tělo si samo tvoří molekuly
Nitric Oxide

Ami-NO.com+C tělo za účelem tvorby NO vyživuje.
4. Generace je nejvyspělejší H-technologie v řadě...

Navázali jsme na výzkum, za nějž jsou uděleny
3 Nobelovy ceny za fyziologii, medicínu a lékařství.

Nejlepší metodou jak být zdráv je nikdy neonemocnět.

Pokud jste nemocní, hledejte a odstraňte příčinu.

Doplněk stravy. Řešení pro vás. Měříme. Konzultujeme. Víme.

 Revoluce v péči o váš život na buněčné, mezibuněčné úrovni a obecně v krajině živých tkání...


Luxury Nutrition
               Exclusive for you

Nová kategorie doplňků stravy
(Individualizace dávkování dle pohlaví, váhy, momentální kondice, okolností, situace v níž se uživatel ocitá a její predikce, spolu se zpětnovazebním subjektivním a měřením objektivizovaným hodnocením, spolupráce s ostatními vědci, lékaři, zdravotníky, specialisty + navazující služby)

Vědecká a zdravotní tvrzení:

Technologie zdraví pro vás

Kupující potravinový doplněk v kategorii "Luxury Nutrition Exclusive for you" mohou požádat
o zařazení do výzkumných programů a získat tak výrazné cenové zvýhodnění:

Ami - NO
Ami - z francouzského přítel
NO - uděleny 3 Nobelovy ceny za objev životní nezbytnosti
a blahodárnosti oxidu dusnatého.
Po kyslíku druhé životně nejdůležitější molekuly.
Tělo ji tvoří samo - pokud může.
Když nemůže,  je problém - stárnutí - nemoc.


 Péče o vlasy

Jedním z estetických problémů současnosti je vypadávání vlasů a jejich kvalita. V rámci našeho probíhajícího výzkumu doufáme
v nalezení řešení. Přihlaste se do probíhajícího experimentu. Zatím nemůžeme garantovat 100% výsledek,
ale vašemu organismu jako celku rozhodně prospějete.
To garantovat můžeme.

 Péče o pleť

Řadu z nás trápí kvalita pleti.
Kůže je orgán, kterým tělo detoxikuje vnitřní prostředí těla. Kvalita a krása naší pleti bezprostředně souvisí s fyziologií našeho organismu uvnitř.
Příčinou naší krásné pleti je vnitřní harmonie.
Užívat vnitřně
 "Ami-NO.com+C" a "IMUNO" znamená pečovat
o svůj zevnějšek.

Přihlaste se do probíhajícího experimentu, získejte výhody
a zkrášlete svou pleť.

Péče o kondici
a sportovní výkon

Jde o to jít až na hranici možností.
Jde o to se nezranit.
Jde o to vydržet.
Jde o to být lepší jak včera.
Jde o to poznat sebe i soupeře.
Jde o to poznat, co mě posouvá dál.
Jde o "Ami-NO.com+C" a "IMUNO"
Přihlaste se do sportovního programu.

Když jdete vysoko, když jdete na vrchol

Když jste vysoko a chcete ještě výš.
Když jdete na vrchol a chcete mít jistotu.
Když jste se rozhodli a nic nechcete nechat náhodě.
Když jste profesionální a máte zodpovědnost.

Když víte jak funguje vaše tělo.
Když víte jak funguje
Ami-NO.com+C a IMUNO.

Víš jak...
Jsi trenér...
Jsi týmový lékař...
Jsi realizační tým...
Jsi odpovědný...

Vybrat ty nejlepší. Sestavit tým. Vytýčit cíl.
Poznat soupeře. Vytvořit plán. Rozdělit úkoly.
Houževnatě pracovat. Být poctivý k sobě i ostatním.
Nic nepodcenit. Vědět na co se mohu spolehnout.

Ami-NO.com+C
         "IMUNO"

Péče o srdce a cévy

Je to jako zázrak, ale je to přirozené a úplně normální.
Když se ti uzdraví srdce a cévy.
Když se obnoví přirozený oběh tělních tekutin, zejména krve.
Když Tě přestane bolet na hrudi. Když se ti zacelí rány.
Když se Ti srovná krevní tlak.
Když se Ti již netočí hlava.
Když můžeš fungovat jako chlap a nekoukáš po kdejakém keříku, aby sis ulevil...          Když zase máš chuť do života.
Když víš co je Ami-NO.com+C
Když víš co je IMUNO

Péče o intimitu

Všechny, i intimní problémy mohou mít veselý konec.
Jen potřebuješ vědět jak na to. 
         Ami-NO.com+C
                                                                          " IMUNO "

Když se můžeš spolehnout jen
na sebe a ti ostatní jsou na Tobě závislí

                                                             Ami-NO.com+C
                                                            " IMUNO "

Pokud studuješ

Když se potřebuješ soustředit.
Když se chceš připravit na zkoušku.
Když potřebuješ mít vyladěnou paměť na maximum.

Když Ti paměť selhává

Vzpomeň si alespoň na  Ami-NO.com+C a "IMUNO"

Veterinární klinika 

Když jsi lékařem zvířat, vlastně léčíš i jejich majitele.
Když sleduješ nejpokročilejší trendy medicíny pro lidi, uvědomíš si, že je zde cesta i pro zvířata.

Když víš jak uplatnit Ami-NO.com+C
Když víš jak uplatnit "IMUNO"

Tvůj přítel Ti bude vděčný: Ami-NO.com+C

Postarejme se i o své zvířecí přátele

I naši zvířecí přátelé trpí
civilizačními neduhy.
Trápení, stejně jako my lidé,
mají zejména ve stáří  

Naštěstí existuje možnost, jim pomoct. 

            

 Optimálně vše proberte se svým             veterinářem, klidně nám společně                 zavolejte. Péče jako pro člověka 
Ami-NO.com+C a "IMUNO"

Tvůj zvířecí přítel
Ti bude vděčný

Objev fungování molekuly NO v organismu
je aplikovatelný i na zvířata. I ony mohou mít užitek
z objevu, za nějž byly uděleny tři Nobelovy ceny 

Když hrozí pandemie

Je podstatné usilovat o vše,
co my očekáváme od
IMUNO, případně od Ami-NO.com+C:

* zvýšení zájmu o preventivní zdraví - bezplatné měření
* restart a umocnění vrozené obranyschopnosti
* celkové zvýšení funkčnosti a kondice organismu
* zlepšení stavu chronicky nemocných
* snížení počtů onemocnění i při masivní dávce   
  epidemiologické a pandemické infekce
* zmírnění průběhu a závažnosti "všech" onemocnění
* snížení smrtnosti, úmrtnosti, nakažlivosti
   v celkové 
populaci s rozvinutou obranyschopností,
   tedy podpořenou, vrozenou imunitou (platí i pro COVID 19)
* postupné, přirozené, "bezpečné" získání adaptivní,
   stádní - populační imunity

* snížení rizik a závažností průběhů civilizačních chorob
* eliminaci a snížení následných dopadů nemocí,
  epidemií a pandemií v individuálním 
i celospolečenském,
   dnes již i celosvětovém měřítku...

Jde jen o to,
naslouchat na všech úrovních vědeckému pokroku.
Kreativně hledat konstruktivní řešení vzniklých situací.
I tam, kde se na nejjednodušší a tisíci let ověřené způsoby již dávno zapomnělo. Tak si to připomeňme.

Univerzálním řešením bylo, je a vždy bude obnovení a zvýšení obranyschopnosti populace.

Cesta obnovení a posílení imunity organismu.
Jednoduché - nenáročné -funkční- bezpečné.

Ami-NO.com+C a IMUNO jdou přirozenou cestou.

Pokud účinná látka nedoputuje na místo určení,
je pro léčebné i preventivní použití nevyužitelná.
Toto se v praxi často ignoruje.
Energie, vzácný čas pro řešení problému, aplikace,
včetně výdajů na takovouto terapii
jsou nejen neopodstatněné, ale zcela bezpředmětné.

Pokud jste lékař, mikrobiolog, virolog, epidemiolog, diabetolog, vědec,
profesionál... 

Vždy řešíte, kromě jiného základní předpoklad
úspěšnosti všech léčiv, léků a účinných látek.
Tím předpokladem úspěšnosti je,
že se účinná látka dostane na místo určení.

Pokud lék, léčivo, nedopraví svou účinnou látku ucpaným, mikrokapilárním systémem,
případně jinou cestou k příslušné buňce, je jakýkoliv preparát doslova k ničemu.

V tom je zásadní problém.

Pokud účinná látka nedoputuje na místo určení, je pro léčebné i preventivní použití nevyužitelnáToto se v praxi často ignoruje. Energie, vzácný čas pro řešení problému, aplikace léku, včetně výdajů na takovouto terapii jsou pak nejen neopodstatněné, ale zcela bezpředmětné.

Zásadní předpokládaná výhoda NO (Nitric Oxideje v tom,
že otevírá přístupové i detoxikační cesty.

Má výhodu. Není konkurentem.
Je spojencem s "jakýmkoliv" léčivem, lékem.
Umocňuje efektivitu a účinnost použití téměř veškerých účinných látek od jakéhokoliv výrobce.

Při tom spoléhá na nejsilnějšího spojence.
Spoléhá na obnovení krevního řečiště
až do mikro kapilární úrovně.
Spoléhá na přirozené, ne umělé,
přírodní zákonitosti fungování lidského organismu.
Spoléhá na NO - oxid dusnatý i jako na neurotransmiter.

IMUNO je bonus navíc, bezpečný efektivní spolehlivý...
Jeho vlastnosti jsou dobře známé, viz.např. v sekci
O PRODUKTU

Jsme přesvědčeni, že s  Ami-NO.com+C a IMUNO podporujeme přímo řešení většiny problémů fyziologické kvality života.
Podle WHO
(světová zdravotnická organizace)více jak 85% prvotních příčin veškerých nemocí,
diagnóz je způsobena nedostatečnou mikro cirkulací tělních tekutin.
U zbývajících méně jak 15% prvotní příčina má za následek omezení mikro cirkulace.
Tvorba fyziologicky dostatečného množství NO v organismu dává předpoklad řešení
jak prvotních příčin, v této logice 85%,  tak následných komplikací prvotních příčin,
tedy zbývajících 15%.
Máme za to - jinými slovy, že jde o univerzální řešení "100% " zdravotních problémů,
vyjma úrazů, vrozených vad a některých dalších problémů, jako jsou akutní otravy atd.
I toto, pravděpodobně hrálo významnou roli při rozhodování Nobelova výboru.
Nedostatečná nebo narušená cirkulace tělních tekutin, krve zejména, je zásadní úkol k řešení...

Dosavadní standardizované postupy často neřeší příčinu na přirozené fyziologické úrovni
(využívá se např. "ředění krve...").

Terapie bývají úzce specializované a zpravidla ignorují prvotní příčinu problému.

Taková řešení bývají sice rychlá, a ani to ne vždy, zato však zpravidla  pouze dočasná
nebo neúplná, případně jen lokalizovaná.

Ve skutečnosti se tak neustále léčí, ale neuzdravuje. Profituje dodavatel léků, nikoliv léčený.

S NitricOxide je snaha řešit zajištění, obnovení a fyziologii mikro cirkulace tělních tekutin, zejména krve mikro kapilární sítí, její peristaltiku - pohyblivost, absorpční, distributorskou funkčnost,
co se týče okysličení
, transportu živin, účinných látek i detoxikace metabolického odpadu...

Usilujeme o otevření detoxikačních cest...Vše od základu.
Tělo si již pak často samo najde co potřebuje a samo sebe zregeneruje,
bez dalších podpůrných berliček. 
Samozřejmě, pokud mu pomůžeme, o to lépe.
Klidně i s jakoukoliv účinnou látkou, od jakéhokoliv výrobce a dodavatele.
Proč ne, bývají skvělé, ale často nebývají doručeny tam kam patří...

Ami-NO.com+C a IMUNO fungují, díky podpoře tvorby NO organismem.
Nitric Oxide pracuje v těle rovněž jako neurotransmiter.
Tedy jako tvůrce informačních kanálů a přenašeč informací.

Buňky na podkladě informace od jiných buněk jsou stimulovány,
jak se mají v rámci organismu zachovat.
 Takže si tělo později samo vytvoří, co kde potřebuje...
Nemusí se mu tedy nutně, v celé řadě případů dodávat umělá náhražka. Tedy účinná látka.
Tělo se obnoví a uzdraví. Pak jej nebude nutné chronicky léčit bez výhledu na uzdravení. 

Kolegové, složili jsme Hippokratovu přísahu a jsme za ni odpovědni nejen pacientům,
ale i sami sobě, před sebou samými.

Vyzkoušejte
Ami-NO.com+C
a
"IMUNO"
na vlastní kůži

                               Na vlastní kůži

     Ami-NitricOxide.com+C

  "IMUNO"

                                                                                                                                                  Idea Bohemia

QiiQ, projekt: Ami-NO.com, Na Zámecké 9, 140 00 Praha 4, Nusle
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!