Produktová řada
doplňků stravy pro aktivaci organismu k tvorbě Nitric Oxide

Pozn.
V rámci produktové řady IMUNO je první na trhu produkt "IMUNO Bodyguard".
Navazuje "IMUNO QuattroNobel", který si klade za cíl neuchráněné buňky "renovovat, oživovat, servisovat" a zpět uvádět do plné kondice.
Třetím v řadě je "IMUNO Metuzalém", jehož cílem je uchovat, obnovit reprodukci buněk
a tím prodloužit životnost tkání a života jako celku

Jde nám tedy o buněčnou ochranu (IMUNO Bodyguard), buněčnou opravu (IMUNO QuattroNobel)
a dlouhověkost (IMUNO Metuzalém).

Není to vše, další produkty se v našich vývojových pracovištích již připravují.

IMUNO "Bodyguard"
80,-EUR = 2080,- Kč/dóza

pravděpodobně, ve svém segmentu, nejvyspělejší produkt na světě...

Ami-NO.com+C

109,-EUR = 2.834,-Kč/dóza
4. generace
s vitamínem C